JUNI24 -10% korting Juni / Gratis verzending boven €65

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer up-to-date is. Customs By BB is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar site.

 

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Customs By BB behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch mee instemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Customs By BB dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

 

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg draagt dat iedere copyrightvermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel uitmaken van de vormen waarin de informatie wordt gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Customs By BB.

 

Het eigendomsrecht c.q. het copyright van deze website van Customs By BB en van alle inhoud daarvan, berust bij Customs By BB, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Gevonden!

Je hebt één van de sneakers gevonden! Vul je gegevens in een maak kans op mooie prijzen!